13 april 2024

Leidschendam-Voorburg – Subsidie voor retail

Er gaat 350.000 euro naar de MKB-deal Retail Innovatie en Experience Campus die gemeente Leidschendam-Voorburg namens 15 partijen heeft ingediend.

Met MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionaal het midden- en klein bedrijf.Ondernemers, onderwijs en overheid willen retailers helpen vernieuwender, adaptiever en gezonder te worden.

Daarnaast willen zij zorgen voor aantrekkelijk en relevant onderwijs dat aansluit bij de laatste ontwikkelingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarmee helpen zij de winkelgebieden levendiger en aantrekkelijker voor hun klanten te worden en dat ook te blijven.

Wethouder Economie Astrid van Eekelen: “We zetten samen met onderwijs en ondernemers uit winkelgebieden in op toekomstbestendige retail. De retailsamenwerking wordt heel praktisch ingericht in labs, een soort proeftuinen, waarbij ondernemers en studenten samen werken aan vragen van ondernemers met als doel toekomstbestendig te worden. Voor ons is belangrijk dat onze inwoners en bezoekers ook in de toekomst kunnen genieten van aantrekkelijke en levendige winkelgebieden.”

De retail ondergaat momenteel een enorme transformatie. De coronacrisis heeft dit verder versterkt en versneld. De retailsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van digitalisering, innovatie, nieuwe vormen van dienstverlening en vernieuwing van businessmodellen. Ook de beschikbaarheid en ontwikkeling van medewerkers staat onder druk. Zo ook in de vier kernwinkelcentra van Leidschendam-Voorburg waar circa 500 retail- en horecaondernemers actief zijn.
Daarom hebben ondernemers, onderwijs en gemeente Leidschendam-Voorburg de handen ineengeslagen om de uitdagingen en kansen aan te pakken. Astrid van Eekelen: “We gaan ook actief onze kennis en ervaringen die we opdoen delen met de regio en eventueel landelijk: zodat er ook spin-off ontstaat naar andere ondernemers en winkelgebieden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com