18 mei 2024

Delft – ‘t Hartjesveld in vergroend en vernieuwd

Er is begonnen met het vergroenen, levendiger en klimaatbestendig maken van pleintje ‘t Hartjesveld in Delft.

Enthousiaste buren gingen aan de slag met het plaatsen van regentonnen en het planten van tulpenbollen. Eenderde van het totale plan aan tegels is weggehaald.

In de lente wordt de rest van de borders gemaakt waar inheemse planten komen en wordt er gras gelegd. De bewoners worden gesteund door lokale partners waaronder de klimaatmaat, een initiatief van duurzaamheidscentrum De Papaver in samenwerking met de gemeente Delft.

Lokale partners steunen de bewoners van ‘t Hartjesveld. Zo deed de gemeente Delft het bodemonderzoek, gaf Stichting Stunt boomstammen cadeau waar een mooi speeltoestel van gemaakt wordt, zorgde Werkse voor bladeren om de aarde mee te bedekken en het bodemleven op gang te brengen en bemiddelde de klimaatmaat in het contact met Stichting Delft-Bloeit voor de tulpenbollen. Financieel wordt het plan mogelijk gemaakt door subsidies van Fonds1818, het hoogheemraadschap Delfland en de Gemeente Delft.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com