27 februari 2024

Leidschendam-Voorburg – Nieuw beleid voor woningsplitsing en kamerverhuur

De gemeente heeft beleid ontwikkeld voor woningsplitsing en kamerverhuur in Leidschendam-Voorburg.

Het beleid voor woningsplitsing en kamerverhuur is bedoeld om te sturen op enerzijds de samenstelling van de woningvoorraad en anderzijds de leefbaarheid. Wethouder Floor Kist (wonen): “Met dit beleid hopen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan alle belangen van onze inwoners, zoals het belang van voldoende huisvesting voor verschillende doelgroepen zoals starters, jongeren, kwetsbare inwoners en gezinnen. Maar ook het beschermen van de leefbaarheid.”

Inwoners en belanghebbenden kunnen reageren op de ‘ontwerp Beleidsnota woningsplitsing en kamerverhuur Leidschendam-Voorburg 2021’ en de ‘ontwerp Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019’. Hierin staan de voorwaarden en uitgangspunten voor verzoeken van inwoners, organisaties en particuliere vastgoedeigenaren om woningen te splitsen en/of kamers in Leidschendam-Voorburg te verhuren. Het wordt verplicht een vergunning aan te vragen voor het splitsen van woningen in appartementen of kamers. Op deze manier kan gestuurd worden op de woningvoorraad.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com