16 juli 2024

Voorschoten – Buurthuizen krijgen nieuw huurcontract

Buurthuizen De Boschbloem en Alettahof in Voorschoten ondertekenen vernieuwd huurcontract

De Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest en Vereniging Noord-Hofland en de gemeente Voorschoten hebben een nieuw huurcontract ondertekend voor hun activiteitencentra De Boschbloem en Alettahof. De vernieuwde contracten gaan in op 1 januari 2021. Hierbij zijn heldere afspraken vastgelegd over wederzijdse taken en verantwoordelijkheden als bijvoorbeeld beheer en onderhoud.
Afbeelding met tekst, gebouw, grond, buiten

Beide buurtverenigingen huren al jaren gebouwen van de gemeente. De Boschbloem aan de Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan en de Alettahof aan het Aletta Jacobsplantsoen.

Iedere gemeente moet met ingang van dit jaar voldoen aan de Wet Markt en Overheid. De herziene huurcontracten van beide buurthuizen zijn gebaseerd op deze landelijke wetgeving. Dit betekent dat Voorschoten voor verhuur van hun panden de werkelijke kosten moeten doorberekenen met een kostendekkende huurprijs Met als gevolg dat de huurprijs fors kan stijgen.

De afgelopen maanden hebben de buurthuisbesturen en de gemeente meerdere gesprekken gevoerd hoe om te gaan met de nieuwe wet. Wethouder Marcel Cramwinckel (vastgoed): ‘Dit is maatwerk. De buurthuizen als niet-commerciële instellingen mogen er financieel niet op achteruit gaan. Daarom kunnen ze gebruik maken van de subsidieregeling huurcompensatie 2019 om het nadelige effect van de nieuwe huur op te vangen. Ons uitgangspunt is dat de buurthuizen ook in de toekomst hun sociaal maatschappelijke activiteiten voor de buurtbewoners kunnen blijven aanbieden.’

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com