16 juli 2024

Delft – Gemeente onder preventief toezicht van de provincie

Provincie Zuid-Holland heeft gemeente Delft onder preventief toezicht geplaatst omdat de begroting voor 2021 niet sluitend is.

De gemeente moet een herstelplan maken. Daarvoor zijn bezuinigingen noodzakelijk. De meerjarenbegroting van de gemeente Delft, die vorige maand door de gemeenteraad is vastgesteld, laat voor de komende jaren een tekort zien van ruim 6 miljoen euro.

Wethouder Stephan Brandligt (Financiën): “Het Rijk heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op de budgetten voor de gemeente, terwijl veel taken van het Rijk naar de gemeente zijn overgeheveld. Denk bijvoorbeeld aan het sociale domein. Onder andere door de hoge uitgaven daar krijgen we de begroting niet sluitend, de rek is er echt uit en er blijft voor veel gemeenten een tekort over. We blijven goede zorg en ondersteuning bieden aan de Delftenaren die dat nodig hebben en er recht op hebben. Maar we kunnen dat niet als stad alleen opbrengen. Daar zijn budgetten van het Rijk voor nodig. Als het Rijk realistisch bijdraagt aan onze financiën, dan kan de gemeente haar taken uitvoeren met een verantwoorde, sluitende begroting. Niet alleen in het sociale domein, maar in alle werkvelden waar we verantwoordelijkheden hebben.”

Gemeenten zijn verplicht een sluitende en reële begroting te maken. Omdat de begroting van Delft structureel niet sluitend is, heeft de provincie Zuid-Holland besloten dat de gemeente onder preventief toezicht van de provincie komt te staan. Dit betekent dat Delft geen nieuw beleid mag vaststellen en uitvoeren zonder toestemming vooraf van de provincie. Daarnaast moet de gemeente met een herstelplan komen waarin aangegeven wordt welke maatregelen nodig zijn om de begroting alsnog sluitend te krijgen. Het herstelplan wordt in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar opgesteld. “Nieuwe bezuinigingen in de stad zijn helaas niet uitgesloten”, aldus wethouder Brandligt. Waar de gemeente op kan en gaat bezuinigen is nu nog niet duidelijk. In maart biedt het college het herstelplan aan de gemeenteraad aan. De raad beslist dan over de benodigde bezuinigingen.

Marktplein Delft Foto: Gabriël, Rijswijk
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com