27 mei 2024

Zuid-Holland – Gemeentefinanciën in provincie staan onder druk

Gemeenten hebben steeds meer moeite om een sluitende begroting op te stellen. Dat komt voor een groot deel door de financiële tekorten in het sociaal domein. Hier bovenop komen de gevolgen van de coronacrisis, waarvan nog niet altijd helder is hoe groot die zijn en of het Kabinet ze volledig compenseert.

In Zuid-Holland betekent dit dat in 2021 Delft om financiële redenen onder verscherpt (preventief) financieel toezicht wordt geplaatst. Delft werkt aan een herstelplan waarover de provincie in het voorjaar met de gemeente zal praten. Nadat GS het herstelplan hebben goedgekeurd zal het preventieve toezicht worden beëindigd.

De provincie trok eerder al bij het Kabinet aan de bel over de financiële positie van gemeenten. De mogelijkheden voor gemeenten om structureel middelen vrij te maken voor het sociaal domein raken uitgeput.

Ondanks de financiële knelpunten slaagden nagenoeg alle gemeenten erin niet onder verscherpt toezicht geplaatst te worden. Een aantal gemeenten kon de verkoopopbrengsten van Eneco aandelen inzetten. Voor de kortere termijn geeft dit wat lucht, maar uiteindelijk zullen gemeenten structurele oplossingen moeten vinden voor de weggevallen jaarlijkse dividendinkomsten en de terugkerende opschalingskorting.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com