13 april 2024

Den Haag – Gemeente wil samen met uitzendbureaus nieuwe werklozen aan het werk helpen

Den Haag Werkt en uitzendbureaus werken samen om recent werklozen direct weer aan werk te helpen.

Den Haag Werkt is een grootschalige samenwerking gestart met uitzendbureaus. Wethouder Bert van Alphen (Werk en Inkomen): “We verwachten een behoorlijke toename in het aantal bijstandsaanvragen door met name zelfstandig ondernemers die recent geen werk meer hebben. Het is belangrijk om hierop te anticiperen. Want hoe vangen we deze mensen op, bieden we hen perspectief én blijven we aandacht houden voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dat vraagt om nieuwe slimme manieren van samenwerken met partners waarin perspectief blijven bieden aan alle doelgroepen centraal staat.”

De gemeente verwacht de komende tijd een toename in het aantal werkzoekenden van bijna 10%. Dat staat in het Sociaal Economisch Herstelplan van de gemeente. Marieke Stam, directeur Den Haag Werkt, het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente: “Het is de taak van Den Haag Werkt om de werkkansen van mensen die in de bijstand zitten zo groot mogelijk te maken. We helpen hen op weg naar deelname aan de maatschappij. Nu er een nieuwe groep dreigt te ontstaan van bijstandsgerechtigden met recente werkervaring, is het belangrijk hen zo snel mogelijk te koppelen aan vacatures. Door hierin samen met uitzendbureaus op te trekken, bieden we deze mensen direct perspectief én houden we bij Den Haag Werkt ruimte om onze aandacht ook te besteden aan mensen die meer begeleiding nodig hebben. Deze samenwerking is een belangrijk onderdeel van de Corona-herstelaanpak van Den Haag Werkt.”

Den Haag Werkt heeft samen met tien uitzendbureaus een mooi proces in gang gezet om ten minste 500 werkloze ondernemers met recente werkervaring te begeleiden naar werk zonder een grote rol vanuit Den Haag Werkt. “De uitzendbureaus vormen hierin een waardevolle schakel voor deze recent werkzoekenden”, zegt Jurrien Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Met deze nieuwe slimme samenwerking wil Den Haag Werkt mensen die in de bijstand dreigen te raken preventief helpen. “Dat kan door hen zo snel mogelijk te koppelen aan vacatures. Dat is de expertise van de uitzendbureaus. We weten waar de kansen liggen en hebben een enorm netwerk”, aldus Koops.

Vanuit een van de deelnemende uitzendbureaus zijn twee ervaren intercedenten begonnen. Zij krijgen van Den Haag Werkt kandidaten aangeleverd die zich melden voor een bijstandsuitkering. Deze kandidaten worden meteen gescreend op werkervaring. Vervolgens worden zij direct aan vacatures gekoppeld via de uitzendbureaus die deelnemen aan dit project. Deze vacatures staan ook in HalloWerk, een online platform van de gemeente Den Haag waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden. De resultaten zijn positief. 235 mensen hebben zich aangemeld voor dit project, waarvan inmiddels 95 kandidaten een sollicitatiegesprek hebben gehad. Vijf hebben al een nieuwe baan gevonden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com