16 juni 2024

Wassenaar – Minder regels voor kappen bomen

Nieuw en vereenvoudigd kapvergunningstelsel in de gemeente Wassenaar.

Verduurzaming en behoud van groen is een van de thema’s in het Coalitieprogramma 2018-2022 en in het programma Wassenaar 2030.

Het nieuwe vergunningstelsel betekent een vereenvoudiging van het huidige complexe stelsel. De gemeentelijke vergunningplicht geldt alleen nog voor bepaalde bomen.

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor een goede invoering van de Omgevingswet in volle gang. Met die nieuwe wet krijgen eigenaren meer vrijheid en invloed op hun eigen omgeving door onder andere regelgeving te vereenvoudigen en te zorgen voor minder bureaucratie.

“Geheel in lijn met de komende Omgevingswet, wil de gemeente haar inwoners meer vrijheid geven om hun eigen omgeving vorm te geven. Met minder bureaucratie en minder kosten”, legt wethouder Wassenaar uit. “Daar waar het kan, moeten we van complexe regelgeving af. Dit is een goede stap in die richting.”
De voorgestelde wijziging van het kapvergunningstelsel geldt voor heel Wassenaar, zowel noord als zuid Wassenaar.

Het plan ligt de komende weken ter inzage bij de gemeente.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com