18 mei 2024

Den Haag – STiP deelnemers blijven vaak werken

Van de 1.239 Haagse deelnemers aan het STiP project heeft meer dan de helft werk na afloop.

Een derde blijft in dienst bij de STiP-werkgever en heeft. Ook ongeveer een derde van de deelnemers valt terug op een uitkeringssituatie en ruim een op de tien valt vroegtijdig uit.

Dat staat in de evaluatie naar de STiP-regeling. Het project geeft deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde baan. Het heeft als doel het bieden van perspectief op werk.

Volgens wethouder Van Alphen zetten de resultaten aan tot voortzetting van het project.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com