13 april 2024

Wassenaar – Meer losloopgebied voor honden

Wassenaar heeft nieuwe regels vastgesteld rondom het hondenbeleid.

Naast het strand wordt ook een deel van Park De Wittenburg aangewezen als losloopgebied en wordt in Park De Paauw de restrictie van het broedseizoen losgelaten.

In overleg met betrokkenen is gezocht naar een manier om een losloopgebied zo in te richten dat de overlast beperkt blijft. Hieruit zijn concrete maatregelen naar voren gekomen, zoals een duidelijke afbakening van het gebied.

De beperking dat er tijdens het broedseizoen geen honden los mogen lopen in Park de Paauw, wordt los gelaten. In de praktijk blijkt dat er sporadisch op de grond broedende vogels in het park voorkomen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com