25 juni 2024

Zuid-Holland – Slimme reisideeën van inwoners

47 ideeën zijn ingediend die eraan bijdragen dat Zuid-Holland ook na de corona crisis goed bereikbaar blijft en iedereen snel, veilig en duurzaam van A naar B kan reizen.

Een jury met deskundigen van de TU Delft en de provincie Zuid-Holland toetste hoe goed de ideeën uit te voeren zijn en of ze bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze provincie. Alle ideeën zijn gejureerd en gepresenteerd aan de gedeputeerde Floor Vermeulen van Verkeer en Vervoer van de provincie. De drie ideeën die de jury het hoogst heeft gewaardeerd worden verder onderzocht door de provincie in samenwerking met de TU Delft. Dit zijn:

Mensen hoeven zo niet te reizen als dit niet nodig is, maar hebben wel een prettige werkplek. Erg kansrijk, vindt de jury. Vooral in niet-stedelijke gebieden, waar flexwerkplekken nog ontbreken. De provincie zal met de indiener van dit idee onderzoeken of mensen ook daadwerkelijk besluiten niet te reizen als zij de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een thuiswerkhub. Om het idee verder uit te bouwen en te promoten heeft de indiener al een website gemaakt: www.thuiswerkhub.nl.

Door brugopeningen te voorspellen kunnen reizigers hier rekening mee houden en eventueel voor een andere route kiezen. Brugopeningen worden al real-time doorgestuurd naar navigatiesystemen. Het voorspellen ervan is echter nog een uitdaging. Bij de Lammebrug in Leiden wordt hier op dit moment een proef mee gedaan. De innovatieve kijk van de inwoner brengt de provincie een stap dichter bij de oplossing en onderstreept het belang van het gebruik van digitale bronnen ter ondersteuning van het bedien proces en informatievoorziening naar de weg- en vaarweggebruikers.

Met een betere fietsvoorziening kunnen reizigers OV-knooppunten sneller en makkelijker bereiken. De jury waardeert dit idee omdat het de leefomgeving van de inwoner verbetert en verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aansluit. De provincie zal met de gemeente Teylingen in gesprek gaan over de mogelijkheden van een beter fietspad naar het station.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com