18 mei 2024

Wassenaar – Meedenken over toekomst van De Paauw

In opdracht van de raad worden de mogelijkheden onderzocht om van De Paauw een volwaardig bestuurscentrum te maken. De gemeente vraagt bewoners en omwonenden mee te denken. De vragenlijst staat op www.wassenaar.nl/raadhuis-de-paauw en kan ingevuld worden tot en met 3 maart.

In 2019 is in een participatieproces met omwonenden en bewoners van Wassenaar een aantal mogelijkheden onderzocht voor een duurzame exploitatie. Mede op basis daarvan heeft de gemeenteraad in mei 2020 besloten dat De Paauw in eigendom blijft van de gemeente Wassenaar. In opdracht van de raad worden de mogelijkheden onderzocht om van De Paauw een volwaardig bestuurscentrum te maken.

Onder een volwaardig bestuurscentrum verstaan we het huisvesten van nagenoeg alle ambtenaren en het bestuur van de gemeente Wassenaar. Dat komt neer op ca. 150 medewerkers, waarvoor ca. 75 werkplekken worden voorzien. De lessen uit de huidige corona-situatie worden hierin meegenomen. We stellen dat plaats- en tijdonafhankelijk werken (dus ook thuis en elders) een wezenlijk onderdeel blijft van het werklandschap. Om deze aantallen werkplekken te realiseren is waarschijnlijk een uitbreiding nodig. Ofwel als aanbouw ter plaatse van ‘de voormalige logeervleugel’, ofwel als losstaand bijgebouw ter plaatse van de kwekerij.

Uit voorgaande participatie kwam naar voren dat een horecafunctie, passend bij het karakter van De Paauw en het park, van toegevoegde waarde is voor de locatie en omgeving. Dit is dan ook opgenomen als onderdeel van het programma voor het landgoed. Hiervoor worden een drietal locaties onderzocht: in De Paauw zelf, ter plaatse van de kwekerij of achter de kwekerij ter plaatse van de voormalige tuinmanswoning.
De baliefunctie (gemeenteloket) en de buitendienst zullen elders gehuisvest worden.

De volgende stap is te onderzoeken hoe inwoners en omwonenden denken over de plannen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com