22 juli 2024

Leidschendam-Voorburg – vriendelijk parkeerbeleid voorgesteld

“Gratis parkeren en blauwe zones waar nodig.” De gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van het parkeren in de gemeentelijke openbare ruimte. Ondanks het stijgende autobezit en de toenemende druk op parkeren vanuit buurgemeenten, heeft de gemeente altijd vastgehouden aan een zo vriendelijk en faciliterend mogelijk parkeerbeleid.

In de nieuwe Nota Parkeerbeleid 2021 staat het parkeerbeleid in de gemeente Leidschendam-Voorburg voor de komende jaren. Het bestaande beleid van gratis parkeren en, waar nodig, blauwe zones wordt voortgezet.

Een goed parkeerbeleid is nodig om, op plaatsen waar parkeren tot problemen leidt, de schaarse parkeerruimte te verdelen onder de verschillende doelgroepen. De gemeente wil daarom een duidelijk en eenduidig parkeerbeleid voeren, waarbij parkeerbeleid ook kan betekenen dat er juist geen parkeermaatregelen worden getroffen.

In het parkeerbeleid is uitgewerkt wanneer er sprake is van een parkeerprobleem, welke maatregelen bij welk type probleem getroffen kunnen worden en wie in welk type gebied prioriteit krijgt.

De raad neemt naar verwachting in april een besluit over de definitieve Nota Parkeerbeleid 2021.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com