16 juli 2024

Den Haag – Wensen sekswerkers uitgangspunt bij nieuwe prostitutiezone

Het tegengaan van misstanden en uitbuiting, het bevorderen van eerlijke beloningen, het realiseren van veilige en gezonde werkplekken voor alle vormen van sekswerk, en zorgen dat alledaagse diensten (zoals het regelen van geldzaken) even toegankelijk worden voor sekswerkers als voor andere inwoners.

Dat zijn de 4 belangrijkste wensen die sekswerkers gehonoreerd willen zien bij de beoogde verplaatsing van de raamprostitutie van de Doubletstraat, Hunsestraat en Geleenstraat naar de Sporendriehoek.

Het zijn de uitkomsten van een onderzoek onder ‘Haagse’ sekswerkers in opdracht van het stadsbestuur. Dat wil de positie en werkomstandigheden van sekswerkers verbeteren en verwacht in de Sporendriehoek – het gebied tussen de treinstations CS, HS en NOI – een moderne prostitutiebranche te kunnen faciliteren, die hoort bij een grote, internationale stad als Den Haag.

Aan het onderzoek naar hun wensen namen circa 100 vrouwelijke, mannelijke en transgender sekswerkers deel. Samen zitten zij gemiddeld 13,5 jaar in het vak, waarvan 8 in Den Haag.

In het coalitieakkoord 2019-2022 is afgesproken, dat verplaatsing naar de nieuwe locatie pas mogelijk is als dit tot een verbetering van de veiligheid en de gezondheid van sekswerkers leidt en de nieuwe locatie draagvlak heeft onder sekswerkers en hulpverleners.

Vorig jaar sloot het stadsbestuur een intentieovereenkomst met Heijmans (vastgoed, bouw, techniek en infra) voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijke verplaatsing van de raamprostitutie. Dat heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan op basis van de wensen van de sekswerkers, inclusief de inrichting van een openbaar en sociaal veilig gebied.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com