4 maart 2024

Delfland – Zorg voor natuur bij baggeren

Binnenkort gaat het Hoogheemraadschap van Delfland weer baggeren.

Voor een vlotte afvoer van het overtollige regenwater is het nodig dat sloten en vaarten op de juiste diepte zijn. Water kan dan goed doorstromen. Zo vermindert de kans op wateroverlast bij hevig regen en komen sloten, vijvers en grachten niet droog te liggen.

Delfland wil de waternatuur zo min mogelijk verstoren. Daarom gaan de aannemers met veel zorg voor de waternatuur te werk en volgen ze de ecologisch werkprotocollen van Delfland nauwgezet op.

In alle sloten en vaarten ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer twee centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, controleert Delfland om de acht jaar of de watergang op de juiste diepte is. Wanneer dit niet zo is, wordt de bagger weggehaald.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com