23 april 2024

Den Haag – Kustveiligheid Scheveningen op orde

De kustveiligheid bij Scheveningen is op orde.

Dit blijkt uit onderzoek van het Hoogheemraadschap. Eens in de 12 jaar wordt de waterkering onderzocht.

Het vijf kilometer lange traject van het Zwarte pad tot en met de haven is kort geleden onder de loep genomen. Het Hoogheemraadschap heeft vastgesteld dat het traject voldoet aan de veiligheidsnormen.

Tijdens het onderzoek is wel gemerkt dat de hoeveelheid zand voor de boulevard afneemt. Dit deel van de kust wordt daarom binnenkort weer opgenomen in het kustlijnzorg-programma. Ook wordt al verder vooruit gekeken naar de gevolgen van eventuele zeespiegelstijging in de verdere toekomst.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com