21 februari 2024

Leidschendam-Voorburg: zorgen om financiële toekomst

Leidschendam-Voorburg sluit het vorige jaar met een positief financieel resultaat af.

De toekomst is echter niet zorgenvrij. De gevolgen van de coronacrisis zijn nog onvoldoende bekend en als het Rijk de gemeenten niet tegemoetkomt om de tekorten op jeugdzorg te compenseren, zien de komende jaren er somber uit. Het college kiest voor herstel en uitsluitend voor noodzakelijke financiële maatregelen.

In de Jaarstukken 2020 blikt de gemeente terug op een jaar waarin, met de komst van corona, ineens alles anders was. De eerste focus van de gemeente was om er volop voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen te zijn.

De organisatie heeft veel capaciteit ingezet op de crisis, om te zorgen dat de dienstverlening doorging en landelijke maatregelen werden uitgevoerd, zoals de TOZO. Daardoor kwam de uitvoering van sommige andere projecten in de knel. Als gevolg is niet al het geld uitgegeven, dat begroot was.

Dit schuift door naar het moment dat de projecten wel worden gedaan. De gemeente sluit het jaar af met een voordelig financieel resultaat van circa € 1,3 miljoen. Bij de begroting van 2020 werd nog uitgegaan van een tekort van € 6,4 miljoen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com