20 mei 2024

Midden-Delfland – Onderzoek naar bestemming Hoornbloem in Den Hoorn

Gemeente Midden-Delfland wil een verkenningsonderzoek uit laten voeren naar mogelijke bestemmingen voor de locatie De Hoornbloem in Den Hoorn.

Het college wil een nieuwe impuls geven aan de verouderde Hoornbloem en het Koningin Julianaplein. Het college wil op de locatie van De Hoornbloem graag een nieuwe gymzaal en een woonzorgvoorziening voor ouderen realiseren.

En als het mogelijk is ook een sociaal-culturele ruimte en extra seniorenwoningen. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om een verkenning te starten naar de mogelijkheden van herontwikkeling van De Hoornbloem.

De toekomst van De Hoornbloem en het naastgelegen gezondheidsgebouw is al lange tijd onderwerp van gesprek. Er is echter nooit een definitieve keuze gemaakt voor ofwel een herontwikkeling, ofwel het toekomstbestendig maken van de huidige situatie. Een verkenningsonderzoek moet duidelijk maken welke mogelijkheden er zijn.

De wensen om gemeentelijke gebouwen optimaal te gebruiken, een ouderenvoorziening in Den Hoorn te realiseren en een vermindering van het exploitatietekort zijn de aanleiding om een keuze te maken voor de locatie De Hoornbloem.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com