4 maart 2024

Den Haag – Extra steun voor vrijwilligersorganisaties

Het stadsbestuur van Den Haag geeft scoutingverenigingen, bewonersorganisaties, buurt- en wijkverenigingen en andere organisaties met vrijwilligers een financieel steuntje in de rug. Dit hebben de wethouders Parbhudayal (vrijwilligerszaken) en Balster (Bewonersparticipatie) bekendgemaakt.

Veel van deze partijen zijn financieel geraakt door de coronacrisis en kunnen vaak geen gebruikmaken van bestaande compensatieregelingen van de overheid. Als tegemoetkoming stelt het stadsbestuur éénmalig een subsidie van 450.000 euro beschikbaar (maximaal 1500 euro per organisatie).

De subsidieregeling ‘Impuls vrijwilligersinitiatieven coronacrisis Den Haag 2021’ heeft een tijdelijk en incidenteel karakter. Het stadsbestuur heeft de regeling zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Met de beschikbare 450.000 euro kunnen ten minste 300 organisaties en initiatieven worden gesteund.
Aanvragen kunnen tot 1 september 2021 worden ingediend.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com