22 juni 2024

Den Haag – Eigen hypotheek tegen woonproblemen

Doorbraakhypotheek geeft Haagse inwoners toekomstperspectief. Gemeente Den Haag ambieert meerdere projecten te ontwikkelen om huiszettingen tegen te gaan of de woonproblematiek voor thuislozen op te lossen. Met Schuldenlab070 zoeken we hiervoor innovatieve oplossingen. Dat is hard nodig gelet op de overspannen woningmarkt.

Samen met het Instituut voor Publieke Waarden en Society Impact verkent de gemeente of het mogelijk is om een Doorbraakhypotheek te ontwikkelen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de start van de pilot Doorbraakhypotheek in volle gang. Als de pilot slaagt, kunnen Haagse inwoners met een laag of minimum inkomen de mogelijkheid krijgen om uiteindelijk een eigen woonplek te kopen.

De pilot start met vijf Haagse huishoudens met huisvestings- en woonlastenproblematiek. Denk hierbij aan zzp’ers, flexwerkers, bijstandsgerechtigden en mensen in de maatschappelijke opvang. De Gemeentelijke Kredietbank verstrekt de hypotheek omdat dit bij andere hypotheekverstrekkers nog niet mogelijk is.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com