25 april 2024

Wassenaar – Zelfstandigenloket blijft open

Landelijk steunpakket stopt, maar Zelfstandigenloket Wassenaar blijft open. Op 1 oktober stopt de rijksoverheidssteun aan ondernemers. De coronamaatregelen zijn immers grotendeels opgeheven en de economie draait weer volop.

Dat wil niet zeggen dat alle ondernemers zonder kleerscheuren uit de crisis zijn gekomen. Gelukkig is er in Wassenaar één centraal punt waar ondernemers terecht kunnen met vragen en zorgen: het zelfstandigenloket van Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW). SMOW heeft inmiddels een goed beeld van wat er leeft en speelt bij ondernemers, want ze hebben er de afgelopen maanden honderden gesproken.

Midden in coronatijd organiseerde Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW), in opdracht van de gemeente, een belactie om ondernemers persoonlijk te vragen hoe het met hen ging en wat ze nodig hadden. Het ging om de ondernemers die een aanvraag hadden ingediend voor de eerste tijdelijke overbruggingsregelingen (Tozo 1 en 2).

85% van de ondernemers ervaart stress tijdens pandemie
SMOW heeft uiteindelijk 275 ondernemers gesproken. Het gesprek ging bijvoorbeeld over de bedrijfsvoering, schulden, bekendheid met de gemeentelijke en landelijke regelingen en het psychosociaal welzijn van de ondernemer.

Een ruime meerderheid van de ondernemers (70%) gaf aan bekend te zijn met de gemeentelijke en landelijke regelingen en hier gebruik van te maken. Desondanks gaf ruim de helft van de gesproken ondernemers aan schulden te moeten maken om het bedrijf overeind te houden. Eén op de drie ondernemers vertelde dat het ze op dat moment niet lukte om hun bedrijf gezond te houden. Bijna 85% van de ondervraagden gaf aan stress te ervaren. Verreweg de meeste ondernemers reageerden positief op de belactie. Zij waarderen dat er aandacht en ruimte is voor persoonlijke verhalen en problemen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com