22 juli 2024

Rijswijk – IKC Parkrijk in Rijswijk-Buiten officieel geopend

Openbare Montessorischool Parkrijk, de kinderopvang en buitenschoolse opvang Keizerrijk (kinderopvangorganisatie de Lange Keizer) hun intrek genomen in de nieuwbouw van Montessori IKC Parkrijk in RijswijkBuiten.

Onder toeziend oog van alle kinderen, ouders, leerkrachten en het schoolbestuur hebben wethouders Johanna Besteman (Onderwijs) en Jeffrey Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten) de school officieel geopend. Ze kregen daarbij hulp van één van de Kinderrechtenambassadeurs van de gemeente Rijswijk die tevens naar school gaat in het nieuwe schoolgebouw.

Montessori IKC Parkrijk is het tweede Integraal Kindcentrum (IKC) in RijswijkBuiten. In een IKC zijn onderwijs en opvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) onder één dak gehuisvest waardoor dit door middel van doorgaande leer- en ontwikkellijnen naadloos op elkaar aansluit.

Voor de kinderen betekent dit een natuurlijke doorstroom van het kinderdagverblijf naar de basisschool en buitenschoolse opvang. Zo fungeert het Kindcentrum straks in meerdere opzichten als centrale ontmoetingsplek in de nieuwbouwwijk.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com