21 april 2024

Den Haag – Wereld Daklozendag: een dak boven je hoofd

Internationaal, nationaal en in Den Haag wordt op Wereld Daklozendag, stil gestaan bij mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Wekelijks melden zo’n 70 mensen zich bij het daklozenloket. Een groep die niet alleen steeds groter wordt in Den Haag, maar ook steeds langer gebruik maakt van de opvang. De maatschappelijke opvang zit ‘verstopt’. Doorstromen naar sociale huurwoningen lukt niet.

Achter deze cijfers schuilt een diverse groep mensen, met verschillende achtergronden en verhalen waar we als inwoners van Den Haag vaak geen weet van hebben. Voornamelijk mannen, maar ook veel vrouwen, jongeren en gezinnen zonder een eigen dak boven hun hoofd. Deze mensen hebben vaak wel een baan, een studie of kinderen. Mensen die na een faillissement, vechtscheiding, vlucht of onveilige thuissituatie hun huis kwijt zijn geraakt en houvast en grip op hun leven kwijt zijn.

De druk op de maatschappelijke opvang is tijdens de coronacrisis enorm toegenomen en vroeg om ongekende maatregelen. Er zijn veel tijdelijke opvangplekken gecreëerd, waarbij we voor het eerst sinds jaren bijna iedereen onderdak hebben kunnen geven.

Samen met de betrokken partijen in de stad, cliëntenraden, dak- en thuislozen, organisaties die met dak- en thuisloze mensen werken en de politieke partijen van Den Haag gaat het Straat Consulaat in gesprek over eventuele oplossingen voor de uitdagingen waar wij als stad voor staan: voorkomen van dakloosheid, opvang en doorstroom vanuit dakloosheid en behoorlijke en betaalbare huisvesting.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com