18 mei 2024

Wassenaar – Begroting 2022: overschot

Het college van Wassenaar presenteert voor de vierde keer deze collegeperiode een begroting.

Deze is opnieuw structureel sluitend. De afgelopen collegeperiode is er in Wassenaar veel werk verzet en veel bereikt. Zo is de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Sporthal in een vergevorderd stadium gebracht, wordt begin 2022 de nieuwe Gymzaal aan de Burmanlaan geopend, is er een nieuwe strandpost gebouwd, is er een lobbytraject gestart voor verbinding van het groen en verandering van de N44, is de buitenkant van de Paauw gerenoveerd en is er een duidelijk overzicht ontwikkeld van alle producten, activiteiten en organisaties binnen het sociaal domein (de sociale kaart).

Voor 2022 en verdere jaren is naar verwachting zelfs sprake van een overschot. Zeker in de huidige context is dat een goed resultaat. Wassenaar zet zich in om de impact hiervan op de gemeentefinanciën zo klein mogelijk te houden en tegelijkertijd onze dienstverlening aan de inwoners op niveau te houden. Ook willen we de lasten voor inwoners beperken.

Nu het meerjarenbeeld positief is, heeft het college daarom besloten om een deel van dit voordeel terug te laten vloeien naar de inwoners.

Dit betekent dat het college voorstelt om de OZB in tegenstelling tot haar eerdere verwachting niet met 10% maar met 5% te laten stijgen in 2022.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com