18 mei 2024

Leidschendam-Voorburg – Aanvraag subsidie eerste aardgasvrije wijk

Een toekomst zonder aardgas. Dat is waar de gemeente Leidschendam-Voorburg zich op voorbereid.

In de Transitievisie Warmte (TVW) staat beschreven hoe we stappen zetten in het aardgasvrij maken van wijken. Voor de wijk De Heuvel/Amstelwijk zien we mogelijkheden om als eerste van het aardgas af te gaan.

De wijk ligt immers nabij de Dunea-rivierwaterleiding, waarmee rivierwater naar de duinen wordt vervoerd. Uit dit water kan warmte of koude gehaald worden, die vervolgens gebruikt kan worden om woningen te verwarmen of te koelen. Dit heet met een mooi woord: Aquathermie. The Westfield Mall of the Netherlands maakt nu al gebruik van de Dunea-leiding voor koeling.

Op dit moment loopt de derde en laatste subsidieronde van het Rijks-Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het college wil voor de wijk De Heuvel/Amstelwijk een subsidie aanvragen van € 4 miljoen om 500 corporatiewoningen aardgasvrij te maken met aquathermie uit de Dunea-leiding. De subsidie legt de basis voor het aardgasvrij maken van de hele wijk.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com