21 april 2024

Zuid-Holland – Begroting Hoogheemraadschap van Delfland maakt keuzes voor droge voeten

Het Hoogheemraadschap van Delfland zet zich de komende jaren meer in om de leefomgeving veilig, gezond en prettig te houden.

De lasten voor bewoners en bedrijven blijven gelijk. Dit blijkt uit de begroting voor 2022.

De klimaatveranderingen en de wateroverlast in Limburg bevestigen dat extra maatregelen nodig zijn. Extra ruimte voor het water is een must. Een voorbeeld van slim inzetten van de beschikbare ruimte is het systeem waarbij tuinders hun waterbassins beschikbaar stellen voor de opvang van extra regenwater.

Zo worden overstromingen voorkomen. Op 18 november 2021 vergadert de verenigde vergadering van Delfland erover.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com