13 juni 2024

Haaglanden – Ruim 79.000 woningen extra

Ruim 79.000woningen extra en betere verdeling in regio Haaglanden Partijen in de regio Haaglanden zijn het eens dat er afspraken moeten komen om het woningtekort samen te bestrijden.

Daarom willen de provincie, 15 corporaties en acht colleges het tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030, de eerste stap’ ondertekenen. Dit is een eerste stap richting voldoende (sociale) woningen en een betere verdeling van sociale woningen in Haaglanden.

Het woningtekort in de regio Haaglanden blijft toenemen. De noodzaak om nieuwe woningen te bouwen is groot. Daar komt bij dat de woningcorporaties in de regio Haaglanden de grootste opgave en de minste middelen hebben. Gemeenten, woningcorporaties, samenwerkende huurdersorganisaties en de provincie Zuid-Holland staan voor een enorme gezamenlijke uitdaging om het woningtekort terug te dringen.

Voor 2030 hebben de samenwerkende partijen regionale doelen voor de woningmarkt Haaglanden gesteld. Gemeenten willen een toename van het totaal aantal woningen en samen met de corporaties een toename van het aantal sociale woningen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com