23 april 2024

Zuid-Holland – Begroting 2022 besproken in provincie

Provinciale Staten vergaderen op 10 november over de Najaarsnota 2021 en de Begroting 2022. De vergadering vindt plaats in The Hague Conference Centre New Babylon in Den Haag. In verband met Corona maatregelen is het beperkt toegankelijk.

Insprekers zijn welkom om in te komen spreken. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de website van de provincie.

De Najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2021 en van de stand van de Voorjaarsnota 2021. In de Najaarsnota is een totaal van € 827,6 miljoen aan lasten opgenomen, de baten die hier tegenover staan bedragen € 756,6,1 miljoen. Het verschil van € 76,8 miljoen wordt gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserves en de algemene reserve.

De Begroting 2022 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2022-2025 ingezet gaan worden. Provinciale Staten vellen een oordeel over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com