21 mei 2024

Zuid-Holland – Water in tuinbouwgebieden vol met giftige stoffen

Het water in Zuid-Hollandse tuinbouwgebieden is ernstig vervuild. Dit blijkt uit de rapportage van de gezamenlijke hoogheemraadschappen. In de zogeheten “Atlas Natuurlijk Kapitaal” wordt een beeld geschetst van de giftige stoffen en mengsels daarvan in het Nederlandse oppervlaktewater. Hoe meer gif, hoe meer het leven in en rond het water wordt belemmerd. Voldoende schoon zoet water is belangrijk voor het milieu en mensen.

Door maatregelen op lokaal, nationaal en Europees niveau verbeterde de waterkwaliteit de laatste decennia sterk. Toch voldoet deze nog niet altijd aan de normen. De mate van gif varieert van ‘geen’ tot ‘zeer hoog’. In de tuinbouwgebieden is de aanwezigheid van giftige stoffen zeer hoog. Daar zijn herstelmaatregelen nodig om de ecologische doelen te behalen, aldus de hoogheemraadschappen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com