19 juni 2024

Haaglanden – Grenzen aan winsten jeugdhulp-aanbieders

Zorggeld moet ook echt naar de zorg gaan. Daarom stellen de 10 gemeenten in de regio Haaglanden vanaf dit jaar grenzen aan de winsten van aanbieders van jeugdhulp. Den Haag is de eerste grote stad in Haaglanden die dit doet en contractueel met aanbieders vastlegt.

“Onze ambitie is dat alle kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien; thuis, bij hun eigen ouders, waarbij ze zich ontwikkelen tot veerkrachtige (jong)volwassenen die naar vermogen actief meedoen in de samenleving. Waar die ontwikkeling hapert of zelfs vastloopt, bieden wij met jeugdzorg een vangnet. Met de jeugdzorg zijn tientallen miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld gemoeid. Dat geld moet aan de kwaliteit van de zorg worden besteed”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid namens Haaglanden.

Haaglanden maximeert de winstgevendheid nu op 5%, mede omdat de winst in de jeugdhulp gerealiseerd wordt met publiek geld en bovendien in een sector waar de steeds maar groeiende vraag getuigt van een beperkt ondernemersrisico. Maakt een aanbieder toch meer dan 5% winst (bij de laagst mogelijke overheadkosten), dan moet het meerdere aantoonbaar in de kwaliteit van de jeugdhulp worden geïnvesteerd.

Er zijn 183 jeugdhulp-aanbieders gecontracteerd in de regio. In 2020 bleken 26 aanbieders binnen de regio meer dan 5% rendement te hebben gerealiseerd; het bedrag boven de 5% was toen 1,6 miljoen euro.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com