22 juni 2024

Wassenaar – Schulden of vorderingen van gedupeerden van de toeslagenschandaal worden kwijtgescholden

De gemeente Wassenaar heeft besloten om bepaalde schulden of vorderingen die gedupeerden van de toeslagenaffaire nog moesten betalen aan de gemeente, kwijt te schelden.

Veel gedupeerden hebben schulden opgebouwd door onterechte terugvorderingen van de Belastingdienst. Behalve een compensatiebetaling van € 30.000,- door de rijksoverheid, worden publieke – en op een later moment ook private – schulden kwijtgescholden.

“De overheid heeft de slachtoffers van de toeslagenaffaire een enorm onrecht aangedaan. Dat onrecht is niet goed te maken. Maar we kunnen wel alles doen wat in onze macht ligt om deze gezinnen te helpen bij het maken van een nieuwe start. Als gemeente schelden we daarom bepaalde openstaande schulden kwijt. Wij hopen dat dit rust geeft en zorgt voor verlichting van de problemen die deze mensen de afgelopen jaren onterecht hebben moeten ondergaan,” zegt wethouder Inge Zweerts de Jong. De gemeente heeft Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) eerder dit jaar al gevraagd om contact op te nemen met deze gezinnen en hen de vraag te stellen of zij hulp nodig hebben.

SMOW heeft inmiddels vijfendertig ouders gesproken. Het merendeel van hen is blij met het telefoontje van de welzijnsorganisatie. Veel ouders vinden het fijn om hun verhaal te delen en kunnen wel wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van gratis rechtshulp of bepaalde regelingen, het op orde brengen van de administratie of financiën of door middel van een begeleidingstraject vanuit het sociaal werk.

Abdessamad Asistou, armoederegisseur bij SMOW: “De ouders die we gesproken hebben voelen zich gehoord en gesteund. De belactie is een goede eerste stap om deze groep te helpen hun leven opnieuw op te bouwen en langzaamaan weer meer vertrouwen te krijgen in de overheid. Maar het wantrouwen richting de belastingdienst zit diep en heeft tijd nodig om enigszins te herstellen. Toch ben ik positief: de drempel om hulp te zoeken is verlaagd en de ouders weten ons te vinden als er (nieuwe) hulpvragen spelen of ondersteuning gewenst is.”

Kwijtschelding schulden en aanbieden van hulp onderdeel van landelijke hersteloperatie Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft alle gemeenten vorig jaar gevraagd om de duizenden gedupeerden over de volle breedte hulp te bieden. Gemeenten mogen hier zelf invulling aan geven en bijvoorbeeld besluiten een externe organisatie in te schakelen (te mandateren) om contact te zoeken met de gedupeerde gezinnen. De gemeente Wassenaar heeft SMOW gevraagd om de gedupeerden te bellen en ondersteunen. SMOW heeft passende expertise in huis en kan doorverwijzen naar andere organisaties als dat nodig is. Naast het verzoek om de gedupeerden te ondersteunen, heeft het rijk alle gemeenten gevraagd om – vooruitlopend op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen – bepaalde schulden alvast kwijt te schelden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com