22 juni 2024

Den Haag – ROC Mondriaan en MBO Bonaire bundelen krachten

ROC Mondriaan en Scholengemeenschap Bonaire ondertekenen op 3 december een samenwerkingsovereenkomst waarin ze afspreken nauw samen te werken om het beroepsonderwijs op Bonaire te versterken. De ondertekening vormt de officiële start van de scholenband, nadat beide scholen al zo’n twee jaar expertise uitwisselden op het terrein van MBO ICT onderwijs en de inhoudelijke begeleiding van mbo-stagiaires uit Bonaire bij Nederlandse bedrijven en instellingen. Het doel is om de samenwerking uit te bouwen in de richting van sectoren techniek, hospitality en zakelijke dienstverlening.

De School voor ICT van ROC Mondriaan heeft afgelopen jaar samen met MBO Bonaire hard gewerkt aan het opzetten van de ICT-opleiding IT Systems & Devices (voorheen systeembeheer) op het eiland. Er zijn onder andere lokalen ingericht, er wordt online lesgegeven en overlegd tussen docenten van beide scholen (teach-the-teacher) en er is een docent van ROC Mondriaan gedetacheerd naar Bonaire. Een grote rol is weggelegd voor Cisco Networking Academie die ook investeert in de aanschaf van hard – en software en scholing. Samen met Axians is men gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting van een les-op-afstandlokaal.

ROC Mondriaan en SGB gaan in hun scholenband op veel terreinen samenwerken. Door kennis en ervaringen uit te wisselen op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied leren partijen van elkaar. Het gaat om uitwisseling van methodieken en lesmaterialen, het beschikbaar stellen van online lessen, begeleiding van stagiaires en om het delen van kennis met betrekking tot leerlingvolgsystemen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com