16 juni 2024

ROC Mondriaan uit Den Haag en MBO Bonaire gaan een scholenband aan

ROC Mondriaan en Scholengemeenschap Bonaire ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst waarin ze afspreken nauw samen te werken om het beroepsonderwijs op Bonaire te versterken. De ondertekening vormt de officiële start van de scholenband. 

Ze wisselen al 2 jaar informatie uit op het terrein van MBO ICT onderwijs en de begeleiding van stagiaires. Het doel is om de samenwerking uit te bouwen naar de sectoren techniek, hospitality en zakelijke dienstverlening. Door kennis en ervaringen uit te wisselen leren partijen van elkaar. Het gaat om uitwisseling van lesmethodes en materialen, het beschikbaar stellen van online lessen en het delen van kennis over leerlingvolgsystemen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com