18 mei 2024

Leidschendam-Voorburg – CDA: Liever een financiële bijdrage dan een communicatieplan

Voor de zomer bepleitte het CDA tevergeefs het overgrote deel van de gelden voor duurzaamheid exclusief te reserveren voor een tegemoetkoming aan inwoners in de energietransitie, de benodigde infrastructuur en/of financiering van de toepassing van innovaties. Aan de gekozen wijkaanpak zou bij voorkeur een gerichte (financiële) stimulans van erkende duurzaamheidsmaatregelen vooraf moeten gaan.

“We vinden het nog steeds een onjuiste keuze om een belangrijk deel van onze voorziening voor duurzaamheid (46 miljoen) uit te geven aan onderzoek, participatie en procesbegeleiding”, aldus CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks. Zoals alle gemeenten is ook Leidschendam-Voorburg gedwongen een Lokale Energie Strategie en een Transitie Visie Warmte af te geven. “Met de voorziening duurzaamheid hebben we de middelen om inwoners op weg te helpen met de energie- en warmtetransitie. Laten we daar dan ook in investeren!”, aldus Jan Hendriks.

Het CDA heeft overigens waardering voor de uitgewerkte visie-documenten. Ze bieden een goede, eerste stap in de energie- en warmtetransitie. Toch zijn we er nog niet. Uit de wisselende reacties van de inwoners blijkt, dat we nog niet op één lijn zitten. Er zijn nog veel onzekerheden.

Juist daarom zoekt het CDA naar wegen om in de beginperiode alle inwoners zoveel mogelijk te betrekken in de zoektocht naar verduurzaming. Hiertoe kan het door de gemeente financieel ondersteunde pakket van erkende duurzaamheidsmaatregelen verder aanvullen en uitbreiden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com