13 juni 2024

Zuid-Holland – Hindoestaans-Surinaamse stichting APNA treedt toe tot Platform Religieus Erfgoed

Hindoestaans-Surinaamse stichting APNA treedt toe tot Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland
Dit najaar is de Rotterdamse stichting APNA, die zich inzet voor het levend houden van Hindoestaans-Surinaams erfgoed, toegetreden tot het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland. Het is voor het eerst dat dit Zuid-Hollandse platform van vertegenwoordigers van religieus erfgoed een immaterieel erfgoedorganisatie in haar midden verwelkomt.

Marielle Hendriks, vanuit haar werk als directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Holland nauw betrokken bij de activiteiten van het platform, is verheugd over de toetreding van stichting APNA tot dit gremium. “Ons doel is om kennis over religieus erfgoed zo breed mogelijk binnen onze – pluriforme – samenleving te delen. En daarbij willen we de belangen van álle gezindten zo goed mogelijk behartigen. De deelname van stichting APNA draagt daar op een hele mooie manier aan bij.”

Vijay Gangadin, voorzitter van stichting APNA: “Onze stichting levert een maatschappelijk verbindende bijdrage door dit specifieke immaterieel erfgoed levend te houden. Met de deelname aan het Platform kan APNA vanuit inclusiviteit ook bijdragen aan de doelen van dit platform. Wij zijn zeer content met onze toetreding en samenwerking met alle leden.”

Het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland is in 2008 opgericht ten behoeve van kennisdeling op het gebied van roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. Platformleden informeren en adviseren elkaar op erfgoedthema’s als restauratie, herbestemming en het ontwikkelen van een kerkenvisie. Met als doel om het religieus erfgoed, ondanks de dreigende sluiting van kerkelijke gebouwen, met eventueel een andere bestemming, voor het nageslacht te behouden. Daarnaast worden er incidenteel activiteiten ondernomen, zoals de informatiemiddag Joods Erfgoed: leven in de Mediene op 25 november jl. in samenwerking met het Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com