4 december 2023

Zoetermeer – Flexwonen aan de Ruimtebaan

De gemeente wil in samenwerking met woningcorporatie Vidomes zestig tot tachtig tijdelijke sociale huurwoningen realiseren aan de Ruimtebaan, op het terrein van het voormalige baggerdepot.

Zij ondertekenen hiervoor binnenkort de intentieovereenkomst. Met dit project doet de gemeente ervaring op met het thema flexwonen.

De gemeente zoekt naar woonconcepten die bruikbaar zijn voor meerdere doelgroepen. De gemeente en Vidomes denken aan verschillende sociale huurgroepen die voor de woningen in aanmerking kunnen komen, zoals jongeren, statushouders, kwetsbare groepen met een begeleidingsvraag en anderen die tijdelijke woonruimte zoeken. Een mix van verschillende groepen draagt bij aan integratie, saamhorigheid en de zelfredzaamheid van bewoners.

De gemeenteraad had verzocht tot het realiseren van flexwonen. Dit project is het eerste resultaat. De aankomende periode wordt onderzocht of het plan vanuit een ruimtelijk, financieel en maatschappelijk perspectief haalbaar is. Op basis daarvan volgt een raadsvoorstel over de financiën en de ruimtelijke uitgangspunten.

Bewoners die grenzen aan het terrein worden over de plannen geïnformeerd en hierbij betrokken. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt hiervoor een bewonersavond georganiseerd.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com