19 juni 2024

Rijswijk/Delft – Campusontwikkeling Kesslerpark Rijswijk stap dichterbij

Gemeente Delft en gemeente Rijswijk tekenen voor goede studentenhuisvesting. De gemeente Rijswijk en gemeente Delft hebben de bestuursovereenkomst voor de ontwikkeling van studentenhuisvesting getekend. Met de ondertekening is de ontwikkeling van de campus in Kesslerpark door de gemeente Rijswijk weer een stap dichterbij gekomen. Het is de bedoeling dat minimaal 500 betaalbare woningen beschikbaar komen voor studenten.

De gemeente Rijswijk gaat in omgeving Kesslerpark een campus ontwikkelen waar naast studentenhuisvesting ook onderwijs, onderzoek en (startende) bedrijvigheid een plek moeten krijgen. Eerder heeft de gemeente Delft met de gemeente Rijswijk gesproken over hoe er meer woningen gecreëerd kunnen worden voor de vele studenten in Delft. De stad Delft heeft te maken met een grote vraag naar woonruimte voor studenten maar heeft te weinig mogelijkheden daar op korte termijn aan te kunnen voldoen. Daarom levert het bouwen van een groot aantal wooneenheden voor studenten in Kesslerpark een positieve bijdrage aan de Delftse huisvestingsvraag van studenten. Andersom kan Delft Rijswijk helpen met het uitbouwen van de campus waarin onderwijs, onderzoek en gerelateerde bedrijvigheid verdere samenwerkingen kunnen opzoeken en aangaan. De bestuursovereenkomst tussen Delft en Rijswijk legt deze wederzijdse inspanningsverplichting vast.

“Al geruime tijd zien we het aantal studenten in Delft toenemen. Helaas hebben wij beperkte mogelijkheden om studentenwoningen toe te voegen op ons grondgebied en loopt het tekort aan woningen voor studenten op. Daarom heeft de gemeente Delft aangrenzende gemeenten zoals Schiedam en Rijswijk gevraagd om bij te springen. We zijn blij dat we ook met Rijswijk deze samenwerking kunnen aangaan”, aldus Karin Schrederhof, wethouder Wonen van Delft.


Eerder deze maand heeft de gemeente Rijswijk richting gegeven aan de gewenste ontwikkeling van studentenhuisvesting. Johanna Besteman, wethouder Wonen, vertelt daarover het volgende: “Er is een tekort aan woningen en daarom moeten er woningen bij zodat óók studenten een betaalbare woning bemachtigen. In de uitvoering van onze woonvisie doen we daar zoveel mogelijk recht aan. Ik ben erg blij dat we het samen met Delft nu mogelijk maken om het gebied aantrekkelijker te maken voor studenten. Omgeving Kesslerpark wordt daarmee een gebied waar het goed vertoeven wordt en waar mogelijkheden ontstaan voor de vestiging van allerlei soorten onderwijsinstellingen.”

Het gebied rondom Kesslerpark heeft een goede ligging en is een plek waar bedrijven elkaar kunnen opzoeken en samen innoveren. De campus heeft potentie om een plek te worden waar bedrijven samenwerkingen kunnen aangaan en waar ruimte is voor de toenemende groei aan het aantal studenten, onderzoekers en innovatieve ondernemers. Voor (startende) bedrijven functioneren de grote bedrijven van Rijswijk – het RCSG, TNO en EPO – als magneten in het gebied. Naast plek voor volwassen bedrijven en onderwijs biedt de locatie ook ruimte aan innovatieve start-ups en scale-ups. Kesslerpark wordt daarom een aantrekkelijke plek waar innovaties worden bedacht en young professionals worden opgeleid, en prettig kunnen wonen en verblijven.

Wethouder Armand van de Laar (Ruimte & Economie) zegt hierover: “Regionale samenwerking om de economie te stimuleren is erg belangrijk. Daarom ben ik blij met deze bestuursovereenkomst. Samen kunnen we ervoor zorgen dat jonge bedrijven die uit hun jasje groeien toch in de regio kunnen blijven. De slimme koppen uit Delft kunnen in Rijswijk de ruimte vinden om door te groeien. Dat kan op de verschillende bedrijventerreinen waaronder het Kessler Park. Als de raad ermee akkoord gaat wordt dit gebied nabij het station een levendige campus voor innovatieve bedrijven, onderzoek en bewoners.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com