25 juni 2024

Westland – Samenwerking JGZ Zuid-Holland West

Gemeente Westland heeft samen met zeven andere gemeenten nieuwe samenwerkingsafspraken ondertekent met JGZ Zuid-Holland West (JGZ).

JGZ is de organisatie die de preventieve jeugdgezondheidszorg in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer regelt. Het doel is om samen verder te werken aan goede zorg voor kinderen. De nieuwe samenwerkingsafspraken spelen in op de nieuwe wet ‘Prenataal huisbezoek’ die deze zomer ingaat. Ook is er ruimte voor flexibel zorgaanbod en extra aandacht voor jongeren.

In de regio Zuid-Holland West wordt de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door een zelfstandige organisatie. JGZ wordt gefinancierd door de gemeenten op basis van een samenwerkingsovereenkomst (convenant). Om deze succesvolle samenwerking te continueren ondertekenden alle betrokken wethouders en JGZ het convenant voor een duur van zes jaar.

In Nederland is bij wet vastgelegd dat kinderen vanaf de geboorte tot dat zij 18 jaar zijn, recht hebben op preventieve zorg. Denk hierbij aan het consultatiebureau, vaccinaties of de schooldokter. Daarbij is de JGZ is er ook voor de ouders. Moeder of vader zijn is een flinke uitdaging. Iedere ouder heeft wel eens vragen of twijfels. De zorgmedewerkers van JGZ bieden een luisterend oor en helpen ouders bij hun alledaagse zorg.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com