16 juli 2024

Delfland – Nieuw droogteprotocol waterschutten

Het college heeft het ‘Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland’ vastgesteld. Tijdens de zeer droge zomer van 2018 ontstond er in het beheergebied van Delfland een tekort aan zoetwater. Om zoutindringing tegen te gaan was Delfland genoodzaakt om schutbeperkingen in te stellen voor de binnenvaart en recreatievaart bij de sluizen in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam.

Door de veranderingen in het klimaat, zullen in de toekomst vaker langere periodes van droogte voorkomen. Wij verwachten dat het instellen van schutbeperkingen dus ook vaker nodig zal zijn.

Daarom heeft Delfland het initiatief genomen om in samenwerking met de belanghebbenden, waaronder de binnenvaart, het ‘Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland’ op te stellen en zijn (operationele) afspraken gemaakt over onder andere de informatievoorziening. Door goede, tijdige afstemming kunnen wij de overlast van schutbeperkingen niet voorkomen, maar wel verminderen en beter werkbaar maken.

Het ‘Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland’ ligt nu voor bij betrokken organisaties voor bekrachtiging.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com