16 juni 2024

Leidschendam-Voorburg – Nieuwe stap in ontwikkeling woningbouw Stompwijk

Om woningbouw in Stompwijk mogelijk te maken heeft het college besloten twee gemeentelijke gebouwen te slopen en de gronden bouwrijp te maken.

Dit doet zij om zo ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen op deze locaties. Het gaat om de gemeentelijke gebouwen aan de Van Santhorststraat 1-3 en Zustersdijk 18. Beide gebouwen staan al leeg en worden via antikraak beheerd. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Met dit besluit zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van gemeentelijke locaties in Stompwijk naar wonen. Dit jaar werken we samen met de buurt en overige belanghebbenden de plannen verder uit.”

Voor de locatie Van Santhorststraat 1-3 is het plan om samen met Vidomes sociale woningbouw te realiseren. Voor de locatie aan de Zustersdijk, waar voorheen het Dorpshuis gevestigd was, is het plan om woningbouw te realiseren, eventueel in combinatie met een maatschappelijke functie. Voor dit initiatief worden eerst wensen en ideeën opgehaald door de Adviesraad Stompwijk.

Aan de raad wordt krediet gevraagd voor de sloop en het bouwrijp maken. De raad neemt hierover op 22 februari een besluit. Voor er tot sloop kan worden overgegaan, moet nog wel een flora- en faunaonderzoek plaatsvinden.

Ook op andere plekken in Stompwijk komen nieuwe woningen. Aan de Westeinderweg is de ontwikkelaar druk bezig om op korte termijn over te gaan tot bouw en op de locatie naast het Dorpspunt wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com