13 juni 2024

Leidschendam-Voorburg – Versterk sociale structuur na corona

Versterk de sociale structuur van verenigingen na Corona in Leidschendam-Voorburg. Dat is de strekking van de motie die de Gemeenteraad op 25 januari heeft aangenomen in het kader van het corona herstelbeleid.

Het CDA, met mede-indieners VVD, CU-SGP en GroenLinks heeft het College opgeroepen om samen met het vrijwilligerspunt en Vlietwensen te werken aan de versterking van het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers om de negatieve gevolgen van een stilliggend verenigingsleven als gevolg van Corona via nieuwe initiatieven weer een goede start te geven.

Verenigingen die in 2022 de activiteiten weer wensen op te starten en zich hierop voorbereiden, ondanks de onzekerheden die COVID nog steeds veroorzaakt, hebben daarvoor ook nieuwe vrijwilligers nodig of hebben behoefte aan ondersteuning voor vormings- en scholingsactiviteiten van deze vrijwilligers. Dat geldt voor de vele stichtingen en verenigingen die zich met vrijwilligers actief inzetten op gebied van sport, welzijn, ontspanning en andere cultureel-maatschappelijke activiteiten en dat verdient steun.

Voor de ondersteuning van deze activiteiten vragen de indieners van de motie aan het College om hiervoor een budget beschikbaar te stellen vanuit het budget voor corona noodsteun. De motie is met unanimiteit van stemmen aangenomen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com