20 mei 2024

Delfland – Zesde Waterbeheerprogramma vastgesteld

Het college heeft de zesde editie van het Waterbeheerprogramma (WBP6) vastgesteld.

In het WBP6 staat welk werk Delfland in de periode 2022 t/m 2027 oppakt en met welke ontwikkelingen we daarbij te maken hebben. Het WBP6 bevat thema’s als biodiversiteit, duurzaamheid, waterveiligheid en microverontreinigingen, en maatregelen zoals het terugdringen van emissies naar het water bij het thema waterkwaliteit.

Het WBP6 is tot stand gekomen met waardevolle input van de interne organisatie en externe stakeholders. Het concept-WBP6 heeft ter inzage gelegen en nu het college het heeft vastgesteld, gaat het voor besluitvorming naar ons algemeen bestuur.

Het WBP6 wordt ontsloten via de website van Delfland op een digitaal platform. Daar kunnen bezoekers er eenvoudig doorheen navigeren en de informatie vinden over onze werkzaamheden en ambities voor de komende jaren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com