4 maart 2024

Zuid-Holland – Provinciale Staten vergaderen op fysiek en digitaal

Vanwege de huidige coronamaatregelen is ervoor gekozen de vergadering van Provinciale Staten op 2 februari in twee delen te splitsen: beraadslagingen en stemmingen. Hiervoor zijn twee vergaderingen uitgeschreven.

De fysieke vergadering vindt plaats in The Hague Conference Centre New Babylon in Den Haag. De digitale vergadering is na afloop van de fysieke vergadering voor de digitale stemming. Eventuele insprekers kunnen fysiek inspreken. Vanwege de beperkte ruimte is er helaas geen ruimte voor publiek en pers.

Provinciale Staten vergaderen over Maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2, Herziening 2021 Omgevingsbeleid, Locatie Bleizo-West (gemeente Lansingerland in samenwerking met gemeente Zoetermeer), Startnotitie Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen en Startnotitie Omgevingsbeleid module energietransitie en notitie Reikwijdte en detailniveau

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com