25 april 2024

Westland – Behoud Duinvallei Watergat in Monster

Op 8 februari bieden Bewonersgroep Monster-Noord en Natuurlijk Delfland 3.458 handtekeningen aan voor behoud van duinvallei Watergat in Monster.

Dat zal plaatsvinden tijdens de commissie Ruimte van de gemeente Westland waarin het nieuwe bestemmingsplan wordt behandeld, hierin wordt duinvallei Watergat aangewezen als bouwlocatie voor 128 luxewoningen.

Bewonersgroep Monster-Noord en Natuurlijk Delfland doen namens een groot deel van de Monsterse bevolking een dringend beroep op de gemeenteraadsleden het besluit op te schorten tot na de uitspraak van de rechter. Er loopt een beroep bij de rechter tegen de stikstofbelasting op het natuurgebied door de woningbouw.

Duinvallei Watergat is bij uitstek geschikt voor de broodnodige natuur in de provincie en de gemeente met het minste groen. Duinvallei Watergat past in het Hollands Duin, een duingebied langs de kust tussen Scheveningen en Noordwijk. Het kan als bufferzone dienen voor de kalkarme duinen waaraan het grenst. Dit past in het landelijke beleid buffers naast Natura-2000 gebieden te creëren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com