18 mei 2024

Delft – Samenwerking voor duurzaam ondernemen

Rabobank en de gemeente Delft zetten hun samenwerking voort om bedrijven te helpen om duurzamer te ondernemen.

Beide partijen ondertekenden hiervoor vandaag een zogeheten ‘SDG-deal’, met afspraken voor het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen.

De duurzame ontwikkelingsdoelen (‘Sustainable Development Goals’) zijn geformuleerd door de Verenigde Naties. Het zijn doelen om van de wereld – en dus ook van Delft – een betere plek te maken, bijvoorbeeld door te werken aan duurzame energie en duurzame steden.

In 2019 gingen Rabobank en de gemeente al een samenwerking aan, om de CO2-uitstoot in Delft te verlagen. Samen ondersteunen ze daarvoor de Stichting Energieke Regio. Deze stichting helpt onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties die hun (bedrijfs)pand willen verduurzamen. Met de nieuwe SDG-deal zetten Rabobank en de gemeente hun samenwerking voort. De nieuwe afspraken gaan niet alleen over duurzame energie, maar ook over circulaire economie en klimaatadaptatie.

Aandacht hiervoor is belangrijk, zegt wethouder Stephan Brandligt, die namens de gemeente de SDG-deal ondertekende. “Ongeveer een kwart van het totale energieverbruik in Nederland komt voor rekening van bedrijventerreinen. Hier kunnen we door verduurzaming dus grote besparingen behalen, ook in Delft. Met de Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) werken we daarom al samen om het bedrijventerrein Schieoevers versneld te verduurzamen. Met de nieuwe afspraken kunnen we meer ondernemers helpen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de kansen om te verduurzamen.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com