7 december 2023

Zuid-Holland – Gezond leven niet in verkiezingsprogramma

Slechts de helft verkiezingsprogramma’s heeft gezonde voeding en duurzame leefomgeving op de agenda. Gezonde voeding en aandacht voor een gezonde, duurzame leefomgeving staat maar op ongeveer de helft van de agenda’s bij de gemeenteraadsverkiezingen. En de manier waarop partijen daar invulling aan willen geven is erg versnipperd. Dat blijkt uit een analyse die het Voedingscentrum heeft laten maken onder de 30 grootste gemeenten.

Voor de analyse door publicaffairsbureau Van Oort & van Oort zijn 120 verkiezingsprogramma’s bekeken; per gemeente die van de 4 grootste partijen.

De scan laat zien dat ongeveer de helft van de politieke partijen wel íets meenemen over een gezonde omgeving of gezonde voeding. De term ‘gezonde voeding’ komt het meeste terug in de verkiezingsprogramma’s. Vaak in combinatie met de ambities voor een gezonde omgeving. Duurzame voeding komt in slechts een kwart van de 120 programma’s terug.

De voorgestelde maatregelen zijn soms zeer uiteenlopend en er is niet altijd sprake van focus. Zo richt de ene partij zich op bewustwording en voorlichting over het maken van gezonde keuzes. De ander gaat in op het tegengaan van voedselverspilling.

In ongeveer 40 programma’s is er speciale aandacht voor jeugd en de rol van scholen, vaak in combinatie met sociale gelijkheid. Bijvoorbeeld door te pleiten voor een gezond en betaalbaar aanbod in school- en sportkantines. Of door het introduceren van lesprogramma’s over voeding. In acht programma’s komt het plan terug voor (het uitbreiden van) een lokaal preventieakkoord.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com