19 juni 2024

Den Haag – Tekort aan bedrijfsruimte

Om ook in de toekomst Den Haag aantrekkelijk te houden als stad om te wonen en te werken, is er meer aandacht nodig voor de balans tussen beide. Het college constateert een groeiend tekort aan ruimte voor bedrijven en bedrijventerreinen. Dit beschrijft wethouder Saskia Bruines in een urgentiebrief met daarin een zestal maatregelen.

Bedrijventerreinen en bedrijfsruimte zijn goed voor ongeveer 15% van de banen in Den Haag. Er is een tekort aan ruimte voor dit soort bedrijvigheid wat de economische groei van de stad belemmert. Groeiende bedrijven trekken weg door het beperkte aanbod aan fysieke ruimte. Bedrijven die overwegen zich te vestigen in Den Haag, zien daar geregeld van af omdat ze geen geschikte locatie kunnen vinden.

Er moet een ontwikkelmanager komen die aan de slag gaat met de realisatie van 200.000m² bedrijfsruimte op zowel bestaande bedrijventerreinen als op nieuwe locaties zoals de GAVI-kavel. De gemeente wil daarnaast meer duidelijkheid creëren voor ondernemers en eigenaren op het gebied van beleid en zal de betrokken ondernemersverenigingen waar mogelijk ondersteunen. Ook wordt onderzocht of de gemeente zelf een actievere rol kan innemen in de herontwikkeling van bedrijfsruimte en zal zij nieuwe coalities aangaan met de partners in de stad, regio en het Rijk.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com