16 juli 2024

Zoetermeer – Uitslag referendum afvalbeleid bekend

Op 14, 15 en 16 maart was, naast de gemeenteraadsverkiezingen, ook het referendum over het afvalbeleid. Er kon met JA of NEE aangeven of u het eens of oneens bent met de voorstellen uit het voorgestelde afvalbeleid.

De definitieve uitslag is op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur in een openbare zitting van het centraal stembureau vastgesteld.

De opkomst voor het referendum afvalbeleid was 51,9%
Uitkomst Aantal %
Ja 9.122 17,7
Nee 41.651 81,0
Blanco 458 0,9
Ongeldig 173 0,3

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com