6 december 2023

Wassenaar – Voortgang ontwikkelcompetitie Den Deylschool

Deelnemers ontwikkelcompetitie Den Deylschool bekend. Voor de ontwikkelcompetitie van de voormalige Den Deylschool, zijn vier ontwikkelaars geselecteerd. Dit maakt het college van Wassenaar bekend. Hiermee bevestigt het college het advies van de beoordelingscommissie die unaniem tot deze keuze is gekomen.

In de december 2021 heeft de gemeente ontwikkelpartijen uitgenodigd zich in te schrijven voor de ontwikkelcompetitie van de voormalige Den Deylschool. De afgelopen maanden heeft een boordelingscommissie zich gebogen over de aanmeldingen. Op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria is de eerste keuze gemaakt. De commissie die bestaat uit omwonenden en experts op het gebied van stedenbouw, verkeer en planeconomie was unaniem in haar keuze.

In deze fase is met name op referentie geselecteerd. Hierbij is niet alleen gekeken naar gerealiseerde bouwprojecten maar ook naar doorlopen participatietrajecten met omwonenden, creatieve parkeeroplossingen, mobiliteit en duurzaamheid. Ook ervaring met bouwen voor lokale doelgroepen maakte een belangrijk onderdeel uit van de selectiecriteria.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com