27 mei 2024

Leidschendam-Voorburg – Programma van Eisen voor nieuw Sint-Maartenscollege bekend

Onlangs overhandigden rector Elsakkers en conrector Gooijers van het Sint-Maartenscollege het Programma van Eisen voor de nieuwe school aan wethouder onderwijs Juliette Bouw. De start van vernieuwing en verduurzaming van de onderwijshuisvesting voor het Sint-Maartenscollege.

Door het Sint-Maartenscollege is het Programma van Eisen opgesteld. Hierin staat wat de uitgangspunten van de school zijn voor hun nieuwe schoolgebouw als het gaat om aantal lokalen en andere ruimtes, alsmede de inrichting en flexibiliteit van ruimtes. Ook de eisen en ambities voor het binnenklimaat en duurzaamheid zijn hierin verwerkt.

Het toekomstige ontwerp van het schoolgebouw wordt gebaseerd op het programma van eisen van de school én de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente. Deze worden opgesteld aan de hand van een gezamenlijk massastudietraject waar op korte termijn mee wordt gestart.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com